Prostory hal jsou z hlediska konečného využití maximálně variabilní. Při výstavbě na míru nových i u existujících jednotek je možné provozní plochy a jejich členění optimalizovat. Na půdorysu 1100m2 vám můžeme nabídnout až 2450m2 užitných ploch.

1. Skladové prostory

Skladové prostory jsou v nadstandardním provedení – 10m světlá výška a plnohodnotné kanceláře propojené se skladem až ve třech patrech. V případě potřeby je možno vestavět ve skladu patro ve výšce 6m s nosností 750kg/m2 a zdvojnásobit využitelnou plochu haly.

2. Výrobní prostory

Různé varianty výrobních prostor od strojové výroby na ploše až po manuální kompletaci umožňující využití až tří pater propojených nákladním výtahem. Další možností jsou například otevřené galerie po obou stranách haly propojené s hlavním provozem.

3. Prodejní, servisní a komerční jednotky

Díky variabilitě prostor a dobré viditelnosti je areál vhodný i pro další komerční účely. Standardní jednotka půdorysu 1100 m2 může být rozdělena až na 4 samostatně fungující malé jednotky. Lze je tak využít např. jako prodejní sklad, vzorkovnu či výdejní místo e-shopu. Každá jednotka je barevně odlišena a označena logem nájemce.

PŘÍPADOVÁ STUDIE
Teximp

logo Teximp

Celoevropský prodejce obráběcích strojů, společnost Teximp, nás oslovila s požadavkem na výstavbu haly o zastavěné ploše cca 1500m2 a třech nadzemních podlažích do vlastnictví. Záměrem bylo oživit dříve nerealizovaný projekt výrobních prostor spolu s kancelářemi a školícím centrem.

Po prvotním seznámení Teximpu s našimi produkty jsme navštívili původní provoz a získali představu o fungování firmy. Provedli jsme podrobnou analýzu jejich potřeb a konzultovali specifické požadavky na technologie a procesy.

Námi navržené řešení výrazně ušetřilo požadované plochy a zefektivnilo provoz. Původní záměr byl upraven na plochu necelých 1000m2 zastavěné plochy. Připravili jsme kalkulaci a po několika jednáních finalizovali konečný rozsah projektu.

Firma Teximp ale nečekaně potřebovala využít prostory ještě před plánovaným dokončením výstavby. Umístili jsme je proto dočasně do volné nájemní jednotky.

Zajistili jsme podrobnou projektovou dokumentaci vycházející z našich standardů a přesto ctící individualitu firmy, vybrali dodavatele a ohlídali kvalitní provedení stavby. Od ledna 2014 už Teximp sídlí v nových prostorách postavených skutečně na míru.

Pražská pobočka se stala vzorem, který Teximp použije v expanzi do dalších zemí Evropy.